O PROJEKTU NA KRATKO

Strokovnjaki s Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ugotavljajo, da otroci in mladostniki v Sloveniji popijejo prevelike količine pijač z dodanim sladkorjem (PDS), kot bi bilo še varno za njihovo zdravje. Na Fakulteti za družbene vede je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin nastal tržnokomunikacijski načrt za pilotno intervencijo na štirih ljubljanskih osnovnih šolah, kjer si želimo spodbuditi otroke, da namesto sladkih pijač pogosteje posežejo po vodi (predvsem priporočano je pitje vode iz pipe), ozavestiti starše in otroke o posledicah prekomernega pitja PDS in prednostih pitja vode ter spodbuditi šole k izboljšanju jedilnikov.

Projekt, ki ga je odobrila komisija republike Slovenije za medicinsko etiko, vključuje zbiranje podatkov o pitju PDS in vode med učenci 6. do 9. razreda z elektronskim anketnim vprašalnikom ter merjenje telesne mase in višine otrok v septembru 2012 (pred začetkom intervencij), in ponovno januarja 2013 (po končanih intervencijah). Namen projekta je ugotoviti učinkovitost izvedenih programov na štirih osnovnih šolah s pomočjo dveh različnih intervencij:

a) komunikacijska intervencija (na dveh osnovnih šolah), ki zajema ozaveščanje otrok, njihovih staršev, učiteljev in ravnateljev o dobrih lastnostih vode in škodljivih učinkih PDS s pomočjo predavanj, plakatov, brošure, spletne strani, nagradne igre, facebook profila, nalepk in posebnega »vodnega dneva« za učence. »Vodni dan« je poseben športno-naravoslovni dan, namenjen spoznavanju prednosti vode in slabosti PDS, s pomočjo učenja skozi igre, ki se bo izvedel v začetku šolskega leta.

b) vodna intervencija (na dveh osnovnih šolah), ki zajema spremembo jedilnika: šole ukinejo nakup PDS ter s privarčevanim denarjem kupijo več sadja in zelenjave. PDS nadomestijo z vodo iz pipe, mineralno vodo ali nesladkanim sadnim oz. zeliščnim čajem.

V pilotni študiji sodelujejo štiri šole:

- OŠ Toneta Čufarja s komunikacijsko intervencijo (enojna intervencija)

- OŠ Valentina Vodnika z vodno intervencijo (enojna intervencija)

- OŠ Pirniče s komunikacijsko in vodno intervencijo (dvojna intervencija)

- OŠ Vita Kraigherja kot kontrolna šola brez intervencije.

Podporniki:

PROJEKT FINANCIRATA

PROJEKT IZVAJAJO

Vodja projekta: doc. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž., Pediatrična klinika.

Tržnokomunikacijski načrt je nastal na Fakulteti za družbene vede pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kamin.

SPONZOR NAGRADNE IGRE:

O PROJEKTU PODROBNO:

pdf dokument

 

Comments are closed.